Паспорта до бюджетних програм

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Розпорядження  сільського голови №3 від 10.01.2019р

 

 

 

 

 

 

Потаська сiльська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Потаська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження сільського голови №3 від 10.01.2019р

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Потаська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Потаська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0113191 )

 ( 1030 )

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –7900 гривень , у тому числі загального фонду – 7900 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України від 09.20.2010року №75/39"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення",рішення сесії Потаської с/р про бюджет на 2019рік»,Програма «Турбота»

 

 

 

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1.

Виплата матеріальної допомоги голові ради ветеранів

2500

 

 

2500

 

 

2

Придбання ветеранських продуктових наборів ветеранам та вдові ліквідатора

3800

 

 

3800

 

 

3

Придбання вінків

1600

 

 

1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

7 900

0

0

7 900

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Програма "Турбота"

7 900

0

7 900

 

 

Усього

7 900

0

7 900

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість отримувачів виплат

Осіб/грн

Рішення сесії/список

1/2500

0,00

1/2500

 

 

 

Кількість отримувачів подарункових наборів

Осіб/грн

Розрахунок/списки

4/3800

0,00

4/3800

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

середній розмір витрат на здійснення виплат  на одну особу

грн/місяць

Розрахунок/списки

2500,00

0,00

2500,00

 

 

 

середній розмір витрат на отримання подарункових наборів  на одну особу

грн/місяць

Розрахунок/списки

950,00

0,00

950,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

С.А. Тарамбула

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

С.А.Тарамбула

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Розпорядження сільського голови №3 від 10.01.2019

 

 

 

 

 

 

Потаська сiльська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Потаська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження сільського голови №3 від 10.01.2019

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Потаська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Потаська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0113210 )

 ( 1050 )

Організація та проведення громадських робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –10182 гривень , у тому числі загального фонду – 10182 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:Конституція України,ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»,Рішення сесії «Про бюджет с/р на 2019рік» №24/7/1 від 12.12.2018 року

 

 

 

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Забезпечення організації та проведення оплачу вальних громадських робіт

 

 

7. Завдання бюджетної програми:Підвищення благоустрою збереження санітарного стану на підвідомчій території села

 

 


з/п

Завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Забезпечення організації та проведення оплачу вальних громадських робіт

10 182

 

 

10 182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

10 182

0

0

10 182

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Організація громадських робіт

10 182

 

10 182

 

 

Усього

10 182

 

10 182

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата з нарахуваннями (спів фінансування)

осіб

кошторис

2

 

2

 

 

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата громадських робіт(Заробітна плата з нарахуваннями,спів фінансування)

грн

кошторис

10182

 

10182

 

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення організації та проведення оплачу вальних громадських робіт(спів фінансування)

Осіб/місяців

розрахунок

2/2 місяці

 

2/2 місяці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

С.А. Тарамбула

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

С.А.Тарамбула

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

Наказ / розпорядчий документ

 

 

 

 

 

 

Розпорядження сільського голови №3 від 10.01.2019р

 

 

 

 

 

 

Потаська сiльська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Потаська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження сільського голови №3 від 10.01.2019р

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Потаська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Потаська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0113242 )

 ( 1090 )

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –35000 гривень , у тому числі загального фонду – 35000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Конституція України,Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України від 09.20.2010року №75/39"Про затвердження Типового переліку бюджетних
програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення",рішення сесії Потаської с/р "Про бюджет на 2019рік",програма "Турбота"

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Одноразова матеріальна допомога  учасникам АТО

10 000

 

 

 

 

 

2

Одноразова матеріальна допомога учасникам ЧАЕС

8 000

 

 

 

 

 

3

Одноразова матеріальна допомога учасникам бойових дій

3 000

 

 

 

 

 

4

Одноразова матеріальна допомога призовникам

3 000

 

 

 

 

 

5

Одноразова матеріальна допомога на лікування

6 000

 

 

 

 

 

6

Оплата послуг автобуса для перевезення до ЦРЛ на флюорографію(2 рази)

4 000

 

 

 

 

 

7

Передплата преси ,зг.програми «Турбота»

1 000

 

 

 

 

 

 

фі

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

35 000

0

0

35 000

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

 Програма «Турбота»

35 000

 

35 000

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг автобуса

грн

кошторис

4 000

 

4 000

 

 

 

Передплата преси ,зг.програми «Турбота»

грн

               кошторис

1 000

 

1 000

 

 

 

кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги

Осіб

Списки/кошторис

30

0,00

30

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

середній розмір одноразової фінансової допомоги

грн.

Розрахунок

1000

0,00

1000

 

 

 

Оплата послуг автобуса

послуга

кошторис

2

 

2

 

 

 

Передплата преси ,зг.програми «Турбота»

осіб

               кошторис

10

 

10

 

 

3

Ефективність

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення забезпечення медогляду з проведення флюорографічного обстеження

Осіб

Розрахунок

60

 

60

 

 

 

Одержувачі з числа ветеранів,одиноких

Осіб/грн

Розрахунок

10/1000

 

10/1000

 

 

 

Підвищення рівня забезпеченості пільгової категорії громадян та жителів села

Осіб/грн

Розрахунок

30/30 000

 

30/30 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

С.А. Тарамбула

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

С.А.Тарамбула

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

розпорядження №3 від 10.01.2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потаська сiльська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

Потаська сiльська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

розпорядження №3 від 10.01.2019 року

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Потаська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Потаська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0114030 )

 ( 0824 )

Забезпечення діяльності бібліотек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –44343 гривень , у тому числі загального фонду – 44343 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про культуру","Про охорону культурної спадщини",Указ Президента України  №485/2000"Про державну підтримку клубних закладів",№490/2000"Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України"

 

 

 

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками 

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 


з/п

Завдання

 

 

 

1.

Забезпечення доступності для громадян інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Забезпечення доступності для громадян інформації, створення умов для повного задоволення повних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  

 

 

 

44343

 

 

 

 

 

44343

 

 

Усього

44 343

0

0

44 343

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Програма забезпечення діяльності бібліотекна 2019 рік

44343

 

44343

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1.

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість установ (бібліотек)

Од.

Внутрішній облік/звітність

1

 

1

 

 

 

Кількість штатних одиниць

Од.

Штатний розпис

0,5

0

0,5

 

 

2.

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість книговидач

Од.

Внутрішній облік/звітність

8500

 

8500

 

 

 

Число читачів

осіб

Внутрішній облік/звітність

              400

 

400

 

 

 

Бібліотечний фонд

Тис.прим.

Внутрішній облік/звітність

6,3

 

6,3

 

 

 

Бібліотечний фонд

грн

Внутрішній облік/звітність

19400

 

19400

 

 

3.

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість книговидач на одного працівника (ставку)

Од.

Внутрішній облік/звітність

21

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

С.А. Тарамбула

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

С.А.Тарамбула

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпорядження  сільського голови №3 від 10.01.2019р

 

 

 

 

 

 

Потаська сiльська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потаська сільська рада

 

 

 

 

 

 

(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 

Розпорядження  сільського голови №3 від 10.01.2019р

 

 

Паспорт

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0100000 )

Потаська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

2.

 ( 0110000 )

 Потаська сiльська рада

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

3.

 ( 0114060 )

 ( 0828 )

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –91105 гривень , у тому числі загального фонду – 91105 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 

 

Закон України "Про культуру","Про охорону культурної спадщини",Указ Президента України  №485/2000"Про державну підтримку клубних закладів".

 

 

6. Мета бюджетної програми:

 

 

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 

 

 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

91105

 

 

91105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

91 105

0

0

91 105

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

 

 

Забезпечення СБК(сільський центр дозвілля молоді)на 2019рік

91 105

0

91 105

 

 

Усього

91 105

0

91 105

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

 


з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість установ - усього

од.

Внутрішній облік/звітність

1

0,00

1

 

 

 

кількість установ у тому числі будинків культури

од.

Внутрішній облік/звітність

1

0,00

1

 

 

 

кількість установ у тому числі кількість гуртків

од.

Внутрішній облік/звітність

5

0,00

5

 

 

 

середнє число  (ставок) - усього

од.

Внутрішній облік/звітність

1

0,00

1

 

 

 

Видатки на зар.плату(ставок) керівних працівників

од.

Штатний розпис

34809

0,00

34809

 

 

 

Видатки на зар.плату(ставок) обслуговуючого та технічного персоналу

од.

Штатний розпис

29211

0,00

29211

 

 

 

видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу

грн.

Кошторис,рішення сесії про бюджет с/р на 2019 рік

91105

0,00

91105

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення(свято Івана Купала,День Незалежності,День працівників с/г,Нового року)

К-сть./грн

Кошторис/розрахунок

4/9500

0,00

4/9500

 

 

 

кількість відвідувачів - усього

осіб

Внутрішній облік/звітність

400

0,00

400

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати на проведення одного заходу

грн.

Кошторис/розрахунок

2375

0,00

2375

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова

 

 

С.А. Тарамбула

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 

 

С.А.Тарамбула

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)