Регуляторні акти

Регуляторні акти

Аналіз регуляторного  впливу проекту рішення Потаської сільської ради «Про затвердження ставок земельного податку та орендної плати за землю на 2013 рік»

1.Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

  Проект рішення Потаської сільської ради «Про затвердження ставок земельного податку та орендної плати за землю на 2013 рік» розроблений у відповідності до прийнятого Податкового кодексу України.

2. Цілі державного регулювання.

Проектом рішення передбачається встановлення ставок земельного податку та орендної плати за землю з метою забезпечення надходжень до сільського бюджету.

3. Визнання альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

   Альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті, які не передбачають регуляторного впливу- відсутні. Обраний спосіб досягнення встановлених цілей є найраціональніший, оскільки визначені проблеми не можуть бути розв’язані шляхом ринкових механізмів та потребують державного регулювання.

У зв’язку з цим досягнення зазначених цілей можливе лише шляхом прийняття Потаською сільською радою відповідного рішення.

   4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.

      Проектом рішення передбачається встановлення наступних ставок земельного податку та орендної плати за землю:

5.      Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Реалізація даного проекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

 Дія цього проекту поширюється на фізичних та юридичних осіб.

6.      Очікувані результати прийняття акта.

Прийняття цього проекту дозволить забезпечити надходження до сільського бюджету в зв’язку з зміною податкового законодавства.

7.      Термін дії акта

Постійно.

8.      Показники результативності акта.

Очікується отримати надходження від сплати земельного податку  та орендної плати за землю у 2013 році до сільського бюджету.

9.      Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності проекту рішення буде здійснюватись шляхом обліку платників податку та орендної плати, контролю за станом надходжень платежів до бюджету.

 У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом якісних і кількісних показників дії цього акта, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

Сільський голова                                                      С.А.Тарамбула

  

Перелік регуляторних актів Потаської сільської ради Тальнівського району:

рішення від 19.12.2012 № 20-6/6;