Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Генерального планування території с. Поташ

Тальнівського району Черкаської області

 

Загальні положення

Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту є Потаська сільська рада (20430, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Поташ, вул. Шевченка, буд. 114-Б).

Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю “КАЙЛАС АЕРО” (04112, м. Київ, вул. Івана Гонти, ЗА, офіс 509).

 

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови села.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організацію вулично-дорожньої мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природніх і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Генеральний план села Поташ Потаської сільської ради Тальнівського району Черкаської області виконаний підприємством ТОВ "Кайлас-Аеро", відповідно до договору №586/17/30 укладеного з Потаською сільською радою, яка виступає замовником.

Містобудівна документація виконана на підставі:

-          рішення сільської ради від 16 березня 2017 року № 11VII/2;

-          завдання на розроблення генерального плану;

-          актуалізованої картографічної основи у цифровій формі, виконаній у 2016 році;

-          вихідних даних, наданих замовником;

-          довідок зацікавлених установ.

Під час розроблення документації враховані вимоги чинних законодавчих та нормативних документів.

Строк дії генерального плану населеного пункту не обмежується.

Основні показники генерального плану розраховані на етап 15-20 років, базуються на демографічному і соціально-економічному прогнозах, є орієнтовними.

В складі генерального плану, згідно завдання на розроблення, розробляється схема зонування території.

Затверджена в чинному порядку дійсна містобудівна документація є обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території села.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №555 «Про проведення громадських слухань містобудівної документації», були проведені громадські слухання 16 травня 2018 року. По закінченню громадських слухань, був складений протокол.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

             

                       Проектом передбачається впорядкування меж населеного пункту та розширення його за рахунок включення сільськогосподарських та комунально-складських територій на півдні.

                       Існуюча площа населеного пункту, за даними графічних матеріалів – 242,7 га.

                       Існуюча площа населеного пункту, по формі 6-зем – 244,1 га.

                       Проектна площа населеного пункту – 299,9 га.

                       На території населеного пункту господарський комплекс складається з таких зон:

                       Сільськогосподарська зона представлена 2-ма сільськогосподарськими підприємствами із СЗЗ – 100 м, підприємством по вирощуванню свиней санітарно-захисною зоною 500м, двома сільськогосподарськими дворами, підприємством по обробці деревини із СЗЗ 50м, млином та недіючим кормовим двором В межах встановлених планувальних обмежень  розташовано 12 житлових будинків.

                       Комунальна зона представлена діючим кладовищем традиційного поховання із СЗЗ – 300 м, недіючим кладовищем традиційного поховання із СЗЗ – 100 м, паспортизованим сміттєзвалищем із СЗЗ 500м, родовищем глини із СЗЗ 50м.  В межах встановлених планувальних обмежень  розташовано 31 садибний житловий будинок та 3 громадських споруди.

                       Площа населеного пункту в адміністративних межах збільшується за рахунок територій, що раніше були освоєно під господарські двори та для ведення особистого селянського господарства.

                       Таке рішення обґрунтоване наступним:

                       - ділянки під перспективний розвиток населеного пункту є придатними під забудову без попередньої інженерної підготовки, і на які не впливають планувальні обмеження;

                       - розвиток малого підприємництва створює можливості та умови комфортного проживання в населеному пункті;

                       - визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;

                       - урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

                       - обґрунтування зміни межі населеного пункту, черговості й пріоритетності забудови та іншого використання територій;

                       - визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;

                       - формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;

                       - оцінку загального стану населеного пункту основних факторів його формування, визначення містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;

                       - визначення територій, що мають санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

                       Таким чином, в межах території, охопленої генеральним планом, можливе розміщення  житлової, рекреаційної та зон громадських, освітніх та спортивних споруд та ін.

Основними проблемами використання території населеного пункту являються:

-                     Санітарно-захисна зона кладовища традиційного поховання на півдні, у розмірі 300 м, в зону якого потрапляє 27 житлових будівель;

-                     Санітарно-захисна зона зачиненого кладовища традиційного поховання в центрі села, у розмірі 100 м, в зону якого потрапляє 5 житлових будівель, 2 магазини та будинок культури;

-                      Санітарно-захисна зона недіючого господарського двору, у розмірі 100 м, в зону якого потрапляє 6 житлових будівель;

-                     Охоронна зона ЛЕП, у розмірі 10 м в обидва боки, у зону яких потрапляє 4 житлових будівлі;

-                     Прибережно-захисна смуга притоки річки Тікич, у розмірі 25-50 м, у зону якої потрапляє 6 житлових та 1 громадська будівля.

Проектом передбачається розвиток сільськогосподарської галузі шляхом переоснащення існуючих сільськогосподарських підприємств та територій, а саме:

-                     Переоснащення підприємства ТОВ "Поташ-агро" – 100 метрів в сільськогосподарських підприємства із СЗЗ до 500 метрів;

-                     Переоснащення сільськогосподарських підприємств (свинарники) із СЗЗ – 500 метрів в сільськогосподарські підприємства із СЗЗ до 500 метрів;

-                     Переоснащення двох Господарських дворів із СЗЗ – 100 метрів в сільськогосподарські підприємства із СЗЗ до 500 та 50 метрів;

-                     Переоснащення підприємства по обробці деревини із СЗЗ – 50 метрів в територію для розміщення комунально-складських об’єктів  із СЗЗ до 500 метрів;

-                     Переоснащення недіючого кормового двору із СЗЗ – 100 метрів в сільськогосподарські підприємства із СЗЗ до 500 метрів;

-                     Переоснащення сільськогосподарського підприємства із СЗЗ – 100 метрів в територію для розміщення комунально-складських об’єктів із СЗЗ до 500 метрів.

                       Генеральним планом села передбачається реконструкція існуючих і будівництво нових вулиць, яким надається значення житлових вулиць та внутрішньо квартальних проїздів.

                       На перспективний період проектом передбачається подальше створення централізованої системи водопостачання з охопленням всіх територій, виведення з експлуатації артезіанських свердловин, що експлуатуються без дотримання усіх поясів зони санітарної охорони, та їх тампонаж, влаштування нових артезіанських свердловин. Проектом прийнято другу категорію надійності системи централізованого водопостачання за вимогами пункту 8.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди».

                       Для очищення господарчо-побутових стоків передбачається створення очисних споруд на сході населеного пункту.

            Проектом передбачається газифікація території усього населеного пункту.

                       Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем та впливом на навколишнє природнє середовище запланованих заходів в с. Поташ.

Визначення основних екологічних проблем

Основними екологічними проблемами, з якими стикається селище Поташ, є:

1.      Атмосферне повітря

-          основними джерелами забруднення є промислові, сільскогосподарські підприємства та пересувні (автотранспорт),.

2.      Водні ресурси

-      відсутність централізованого водопостачання у частини селища;

-      відсутність централізованого каналізування у населення садибної забудови;

-      відсутність очисних споруд дощових стоків, що призводить до забруднення водойм;

-      забруднення русел водойм;

-      відсутність затвердженої проектної документації по визначенню та встановленню водоохоронних зон та прибережних водозахисних смуг вздовж відкритих водойм на території району, включаючи природно-заповідний фонд.

 

3.      Земельні ресурси

-          забруднення грунтів придорожньої території;

-          в майбутньому порушення та забруднення грунтового покриву в наслідок будівництва та прокладання каналізації та водопроводу;

-          наявність ділянок з порушеними територіями (порожнистості, зриті ділянки);

-          наявність стихійних звалищ на території села;

-          необхідний інженерний захист від підтоплення підземними водами, від затоплення паводковими водами, освоєння заболочених територій, боротьба з яругами;

 

4.      Здоров’я населення

-          недотримання СЗЗ кладовища традиційного поховання, недіючого господарського двору, охоронна зона ЛЕП, прибережно-захисної смуги притоки річки Тікич;

5.      Лісові ресурси, природно-заповідний фонд

-       відсутність закріплених на місцевості меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

-       не цільове використання рекреаційних, заповідних та водоохоронних земель.

 

6.      Поводження з відходами

-          наявність несанкціанованого сміттєзвалища;

-          незадовільний рівень централізованого вивезення та роздільного збору ТПВ

-          існуюча в населеному пункту система збору та утилізації відходів відсутня і дуже небезпечна в санітарно – епідеміологічному відношенні та не відповідає вимогам щодо їх знешкодження;

 

При визначені сфер охоплення стратегічної екологічної оцінки, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту Генерального планування території, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в актах законодавства та в нормативних актах місцевих рад та місцевих адміністрацій. В Тальнівському районі діють такі екологічно спрямовані програми: Обласна програма охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки (затверджена рішенням обласної ради   від 03.06.2016 року № 5-2/VII); Обласна програма вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 2016-2018 роки (затверджена рішенням обласної ради від 25.03.2016 року  № 4-24/VII); Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у Черкаській області на 2016-2020 роки (затверджена рішенням обласної ради від 07.10.2016 року  № 9-7/VII); Обласна програма «Питна вода Черкащини» на 2006-2020 роки» (затверджена рішенням обласної ради від 02.12.2005 року № 25-2/VI); Обласна програма вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 2016-2018 роки» (затверджена рішенням обласної ради від 25.03.2016 року № 4-2/VIІ); Програма розвитку рибного господарства водойм Черкаської області на 2014-2020 роки (затверджена рішенням обласної ради від 22.03.2013 року № 21-6/VI).

 

 

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Серед основних факторів впливу та наслідків, пов’язаних із виконанням Генерального планування території, наступні:

-          здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

-          будівництво та реконструкція централізованої системи каналізування та влаштування централізованої системи водовідведення, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтових вод;

-          проведення  протипаводкових заходів;

-          затвердження проектної документації по визначенню та встановленню водоохоронних зон та прибережних водозахисних смуг вздовж відкритих водойм на території області, включаючи природно-заповідний фонд;

-          вдосконалення та подальший розвиток транспортної мережі населеного пункту: реконструкція існуючих вулиць з покращенням технічних характеристик, забезпечення протишумового захисту від вуличного транспорту шляхом дотримання нормативних санітарних розривів до житла, шумозахисного озеленення придорожніх смуг, планувальної орієнтації будинків, застосування конструктивних заходів (вікна, стіни тощо);

-          ліквідація існуючих несанкціонованих сміттєзвалищ та запобігання утворенню нових, рекультивація стихійних сміттєзвалищ;

-          дотримання СЗЗ на території села.

б) для територій з природоохоронним статусом:

За наявною в Управлінні екології та природних ресурсів Черкаської області інформацією, на території с. Поташ Потаської сільської ради Тальнівського району об’єкти природно-заповідного фонду не обліковуються.

 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Проекті рішення документа державного планування не мають впливу на  транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У контексті стратегічної екологічної оцінки Генерального планування території села Поташ Тальнівського району Черкаської області з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію:

-          доповіді про стан довкілля,

-          статистичну інформацію,

-          лабораторні дослідження стану довкілля,

-          дані моніторингу стану довкілля,

-          оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля,

-          пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

Таблиця 1

Цілі охорони довкілля

 відносно виявлених екологічних проблем території

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом документа державного планування

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту та промислових та сільскогосподарських підприємства.

 

Здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

У якості потенційних забруднювачів повітря населеного пункту розглядається котельні.

Рішення генплану враховують джерела та зони їх впливу з точки зору екологічно спрямованої планувальної організації території. Передбачається інтенсивне озеленення, упорядкування санітарно-захисних зонвід сільськогосподарських та промислових та комунальних об’єктів.

Будівництво екологічно прийнятних та ефективних комунальних систем та об’єктів тепло- і водопостачання шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій з енергозбереження;

Коригування транспортної схеми, покращення дорожнього покриття сільської вуличної мережі;

Здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Водні ресурси

Відсутність централізованого водопостачання у частині селища.

Відсутність централізованого каналізування у частині селища.

Відсутність очисних споруд дощових стоків.

Відсутність затвердженої проектної документації по визначенню та встановленню водоохоронних зон та прибережних водозахисних смуг вздовж відкритих водойм на території області, включаючи природно-заповідний фонд.

 

Забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами в необхідній кількості та відповідної якості.

Будівництво водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання.

Для очищення господарсько-побутових стоків передбачається будівництво централізованої системи каналізування з подальшим скиданням стоків на очисні споруди за межами селища.

Затвердити проектну документацію по визначенню та встановленню водоохоронних зон та прибережних водозахисних смуг вздовж відкритих водойм на території області, включаючи природно-заповідний фонд;

Дотримання вимог до режимів господарської діяльності визначених ВКУ у межах прибережної захисної смуги та водоохоронної зони водних об’єктів населеного пункту;

Земельні ресурси

Забруднення грунтів придорожньої території;

В майбутньому порушення та забруднення грунтового покриву в наслідок будівництва та прокладання каналізації та водопроводу;

Наявність ділянок з порушеними територіями (порожнистості, зриті ділянки).

Наявність стихійних звалищ на території села.

Необхідний інженерний захист від підтоплення підземними водами, від затоплення паводковими водами, освоєння заболочених територій, боротьба з яругами.

Зменшення впливу забруднення автотранспортом грунтів шляхом реконструкції і будівництва доріг, впорядкування вулично-дорожньої мережі та додержання природоохоронних норм під час будування нових автошляхів.

Порушені території підлягають проведенню на них рекультивації

Передбачається дотримання санітарно-захисних зон від сільськогосподарських та промислових об’єктів.

Повинні бути виконані такі основні вимоги:

-максимально збережений існуючий рельєф;

- максимально збережені ґрунти та деревні насадження;

- відведення поверхневих вод із швидкостями, які виключають ерозію ґрунтів;

- мінімального обсягу земляних робіт;

- мінімального балансу земляних мас;

- збереження й використання ґрунтового шару при насипах і виїмках.

Лісові ресурси та природно-заповідний фонд

Відсутність закріплених на місцевості меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Не цільове використання рекреаційних, заповідних та водоохоронних земель.

 

Розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду.

Створення лісових захисних насаджень на еродованих землях, вздовж водних об’єктів, СЗЗ та полезахисних смуг.

Поводження з відходами

Наявність несанкціонованих сміттєзвалищ.

Незадовільний рівень централізованого вивезення та роздільного збору ТПВ.

Існуюча в населеному пункту система збору та утилізації відходів відсутня і дуже небезпечна в санітарно – епідеміологічному відношенні та не відповідає вимогам щодо їх знешкодження;

 

Розвиток інфраструктури збирання та перевезення ТПВ; створення потужностей з обробки та переробки відходів.

Ліквідація існуючих несанкціонованих сміттєзвалищ та запобігання утворенню нових, рекультивація стихійних сміттєзвалищ.

100% охоплення сільської території планово-подвірною санітарною очисткою, реалізація програми роздільного збору побутових відходів, що дозволить зменшити на 30- 50% обсяг вивозу твердих побутових відходів

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Методичних рекомендацій із здійснення  стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ 296, Міністерства екології та природних ресурсів України)

Обсяг та зміст стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних у с. Поташ Тальнівського району Черкаської області.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Потаська сільська рада (20430, Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Поташ, вул. Шевченка, буд. 114-Б).

Строки подання

15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального планування території села Поташ Тальнівського району Черкаської області (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

 

 

Сільський голова                     Сергій ТАРАМБУЛА