ПОТАСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

      ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ ІІV СКЛИКАННЯ                  

                                                   РІШЕННЯ

 

                                                     с. Поташ                            

20 червня2019 року                                                                  №28/10

 

 

Про затвердження Переліку

інформації, що підлягає оприлюдненню

на офіційній Інтернет сторінці 

сільської ради та Переліку інформації

з обмеженим доступом

   

     Керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації", Постановою КМУ № 1100 від20.12.2017 року «Про внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»статтею 25  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1.Затвердити  Перелік інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційній Інтернет сторінці  Потаської  сільської ради (Додаток 1).

2. Затвердити Перелік інформації з обмеженим доступом (Додаток 2).

 3.Відповідальній особі  за забезпечення доступу до публічної інформації в   сільській раді при оприлюдненні публічної інформації та наданні відповідей на запити  керуватися даними Переліками.

 

 

 

Сільський  голова                                                                     С.Тарамбула

 

 

                                                                                Додаток 1

до рішення сільської ради 

від 20.06.201928  VIІ/10

  

П Е Р Е Л І К

інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційній

Інтернет сторінці Потаської сільської ради

 

№ з/п

Назва розділу інформаційного наповнення

1.

Інформація про організаційну структуру  сільської ради

2.

Інформація про функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності  сільської ради

3.

Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів,  рішення ради про сільський бюджет)

4. 

Проекти та рішення сільської ради, виконавчого комітету, розпорядження сільського голови, які є нормативно-правовими актами, актами індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних)

6.

Інформація про регуляторну діяльність сільської ради

7.

Інформація про діяльність  сільської ради, а саме про:

місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного сайту та електронної пошти; прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти сільського голови, секретаря та землевпорядника.

8.

Порядок складання, подання до  сільської ради запиту на інформацію, в тому числі інформація про номери засобів зв’язку ( телефон, електронна пошта) осіб, відповідальних за забезпечення доступу запитувачів до інформації

11.

Інформація про  процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень  сільської ради

12.

Плани проведення та порядок денний відкритих засідань  сільської ради

13.

Форми і зразки документів, правила їх заповнення ( адмінпослуги )

14.

Правила внутрішнього трудового розпорядку сільської ради

15.

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

16.

Інформація про  графіки  прийому громадян

17.

Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

18.

Будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим (підлягає невідкладному оприлюдненню)

19.

Основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій

20.

Перелік об'єктів комунальної власності

21.

Перелік об'єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об'єктів в оренду)

22.

Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об'єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування

23.

Дані про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу

24.

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету

25.

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету

 

Секретар ради                                                                              С.Біда

 

Додаток 2

до рішення ї сільської ради 

від 20.06.201928  VIІ/10

 

П Е Р Е Л І К

          інформації з обмеженим доступом

 

Інформацією з обмеженим доступом, що містить конфіденційну, службову чи таємну інформацію є:

 

З питань взаємодії з правоохоронними органами, Службою безпеки України:

матеріали розслідування конкретних злочинів, знешкодження організованих угрупувань;

листування із органами МВС та СБУ.

З питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, мобілізаційної та оборонної роботи:

інформація щодо військового обліку громадян;

інформація щодо лікувально-профілактичної роботи та медичних обстежень, пов’язаних із призовом молоді у Збройні Сили України;

інформація щодо закріплення військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу;

зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення;

перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони;

відомості про інженерно-технічні заходи Цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови села;

відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів Цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови села;

зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;

відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення;

відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів  промисловості;

координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору;

організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення;

З питань кадрової роботи:

особові справи службовців органів місцевого самоврядування;

відомості з декларації про доходи посадових осіб, окрім тих осіб, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах місцевого самоврядування чи членів їх сімей;

відомості про облік трудових книжок;

відомості з особових рахунків працівників;

дані білетів для іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб;

відомості з розпоряджень сільського голови, які стосуються питань кадрової та внутрішньо-організаційної діяльності;

документи про оприбуткування і видачу довіреностей на отримання бланків суворої звітності та матеріальних цінностей;

документи (звіти, акти, відомості) про облік трудових книжок та журнал їх обліку.

З питань бухгалтерського обліку:

Інформація про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно, у випадках, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину;

відомості з первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність сільської ради і містять інформацію, яка використовується для службового користування;

відомості щодо штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації;

відомості з актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей;

відомості щодо ревізій та перевірок фінансової діяльності;

документи, що застосовуються в процесі складання, розгляду та виконання сільськогобюджету;

інформація стосовно "Виписки по рахункам бюджету"," Руху та залишків на рахунках сільськогобюджету","Розподілу платежів до бюджету";

інформація  "Про стан розрахунків до бюджету платників податків"(фізичних та юридичних осіб),"Про повернення з бюджету платникам податків помилкового та/або надміру сплачених сум грошових  зобов’язань";

відомості з первинних документів і додатків до них, які надані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів;

 поточна інформація про зміни до помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду бюджету;

відомості з первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських записів, бухгалтерські книги та реєстри;

З інших питань:

генеральний план села в повному обсязі (можливе знайомство з генеральним планом у приміщенні сільської ради, в зв»язку з технічними труднощами його копіювання);

детальний план села  в повному обсязі;

планово-картографічні матеріали;

інформація, що стосується економічної безпеки;

ідентифікаційні номери фізичних осіб-платників податків;

відомості, що містять інформацію про особу, її адресу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян;

відомості, що захищають права та законні інтереси власників документів та можуть бути використаними тільки з дозволу власника документів;

відомості з актів обстеження матеріально-побутових умов проживання;

відомості щодо комп’ютерних програм, які використовуються  сільською радою;

відомості з документів (заяви, довідки, висновки, листи тощо) до протоколів та матеріалів сесій  сільської ради, засідань виконавчого комітету та розпоряджень сільського голови;

відомості з документів (рішення, подання, клопотання, характеристики) про нагородження відзнаками та подяками;

дані про депутатські звернення, депутатські доручення депутатів, народних депутатів та документи з їх виконання;

дані доповідних записок;

відомості про документообіг;

дані з протоколів засідань експертнихкомісій;

Розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Сільська рада не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно відомостей, які можуть бути отримані шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних Реєстру виборців або потребує створення в інший спосіб із використанням відомостей Реєстру виборців.

 

 

Секретар ради                                                                                С.Біда