ПОТАСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                         РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Від  20 червня 2019 р. № 17-р

          с.Поташ

 

Про затвердження Положення про офіційний
веб-сайт Потаської сільської ради
Тальнівського району Черкаської області

Відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити Положення про офіційний веб-сайт Потаської сільської ради Тальнівського району Черкаської області згідно з додатком.

2. Виконавчим органам, структурним підрозділам апарату виконавчого комітету сільської ради, посадовим особам виконавчого комітету сільської ради організувати роботу щодо підготовки інформаційних матеріалів для їх подальшого розміщення на офіційному веб-сайті сільської ради.

3. Персональну відповідальність за актуальність, коректність, достовірність, повноту, своєчасне оновлення та якість інформації, яка підлягає розміщенню на офіційному веб-сайті сільської ради покласти на секретаря сільської ради.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                                С.Тарамбула

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до розпорядження

20.06.2019 № 17 -р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про офіційний веб-сайт Потавської сільської ради Тальнівського району Черкаської області

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

             1.1. Офіційний веб-сайт Потаської сільської ради Тальнівського району Черкаської області (далі –офіційний веб-сайт) створено для оприлюднення офіційної інформації Потаської сільської ради та її виконавчих органів, надання інформаційних послуг населенню, забезпечення відкритості та прозорості діяльності сільської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

              1.2. Адреса офіційного веб-сайту: http://potash.talnern.gov.ua

 

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОФІЦІЙНОГО ВЕБ-САЙТУ

              2.1. Основною метою створення офіційного веб-сайту є надання інформації про діяльність Потаської сільської ради, її виконавчих органів та посадових осіб, а також комунальних підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління сільської ради, оприлюднення рішень сільської ради, її виконавчих органів та посадових осіб, офіційної інформації, що стосується членів Потаської сільської територіальної громади в мережі Інтернет, а також забезпечення права членів територіальної громади на одержання достовірної, об’єктивної та повної інформації з питань роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління сільської ради.

              2.2. Завдання офіційного веб-сайту:

- підвищення рівня інформаційної доступності Потаської сільської ради, її виконавчих органів та посадових осіб;

- забезпечення оперативного доступу до інформації про діяльність Потаської сільської ради, її виконавчих органів, актів, прийнятих сільською радою, її виконавчими органами та посадовими особами;

- забезпечення інформаційної взаємодії між Потаською сільською радою, її виконавчими органами та посадовими особами та підприємствами, установами, організаціями, членами територіальної громади для розвитку єдиного інформаційного простору на території сільської ради та сприяння інтеграції територіальної громади у загальнодержавний та світовий інформаційний простір;

- забезпечення інформаційної взаємодії з іншими територіальними громадами та органами місцевого самоврядування;

- забезпечення доступу до довідкової та корисної інформації про населений пункт Потаської сільської територіальної громади;

- орієнтування ресурсів офіційного веб-сайту на споживача шляхом задоволення запитів різних категорій відвідувачів щодо пошуку необхідної інформації у найбільш оптимальний спосіб;

- забезпечення зворотного зв’язку з членами територіальної громади шляхом анкетувань, опитувань громадської думки тощо;

- впровадження нових методів і форм інформування населення стосовно діяльності Потаської сільської ради, її виконавчих органів та посадових осіб, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління сільської ради;

- забезпечення процесу демократизації та розвитку цінностей громадянського суспільства, реалізації принципів прозорості та відкритості в роботі органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів та посадових осіб;

- запровадження передових інформаційних технологій у діяльність Потаської сільської ради, її виконавчих органів та посадових осіб, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління сільської ради, для поліпшення їх зав’язків з громадськістю.

 

ІІІ. СТРУКТУРА І ФУНКЦІОНУВАННЯ ОФІЦІЙНОГО ВЕБ-САЙТУ

3.1. Офіційний веб-сайт складається з документів, створених за допомогою web-програмування, що зберігаються на серверному комп’ютері. Комп’ютер користувача, підключений до мережі Інтернет, отримує доступ до серверного комп’ютера для обміну даними, в ході якого відбувається завантаження елементів офіційного веб-сайту з серверного комп’ютера на комп’ютер користувача. Кількість користувачів, що звертаються до офіційного веб-сайту, може бути необмеженою.

3.2. Обов’язковому розміщенню на офіційному веб-сайті Потаської сільської ради (далі – сільська рада) підлягає наступна інформація:

3.2.1. Статут Потаської сільської територіальної громади.

3.2.2. Інформація про структуру виконавчих органів сільської ради .

3.2.3. Інформація зі скороченими анкетними та контактними даними Потаського сільського голови, його заступників, секретаря сільської ради, секретаря виконавчого комітету, депутатів сільської ради, членів виконавчого комітету сільської ради, керівників виконавчих органів, структурних підрозділів апарату виконавчого комітету;

           3.2.4. Кількісний та персональний склад постійних комісій, депутатських груп та фракцій у сільській раді .

          3.2.5. Висновки і рекомендації постійних комісій сільської ради, протоколи їх засідань, а також рішення та звіти про їх діяльність (розміщуються в 20-денний термін після засідання у разі надання відповідно оформлених матеріалів розпорядниками інформації до апарату виконавчого комітету сільської ради).

          3.2.6. Висновки і рекомендації тимчасових комісій сільської ради, протоколи їх засідань, а також рішення та звіти про їх діяльність (розміщуються в 20-денний термін після засідання у разі надання відповідно оформлених матеріалів розпорядниками інформації до апарату виконавчого комітету сільської ради).

          3.2.7. Проекти рішень сільської ради (розміщуються не пізніше ніж за 20 робочих днів до розгляду на сесії сільської ради).

          3.2.8. Зміни, доповнення, додатки тощо до проектів рішень сільської ради (розміщуються не пізніше п’яти робочих днів до розгляду проекту рішення на сесії сільської ради).

          3.2.9. Проект порядку денного сесії сільської ради (розміщується на пізніше ніж за десять діб до дня сесії).

3.2.10. Рішення сільської ради (розміщуються невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів після прийняття).

          3.2.11. Результати поіменного голосування по кожному з питань порядку денного (розміщуються в день голосування).

          3.2.12. Проекти рішень виконавчого комітету сільської ради (розміщуються не пізніше ніж за 20 робочих днів до розгляду на засіданні виконавчого комітету сільської ради).

          3.2.13. Зміни, доповнення, додатки тощо до проектів рішень виконавчого комітету сільської ради (розміщуються не пізніше п’яти робочих днів до розгляду проекту рішення на засіданні виконавчого комітету сільської ради).

          3.2.14. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету сільської ради (розміщується на пізніше ніж за п’ять діб до дня засідання).

3.2.15. Рішення виконавчого комітету сільської ради (розміщуються невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів після прийняття).

3.2.16. Рішення про бюджет з усіма додатками розміщується в окремому розділі (не пізніше п'яти робочих днів після прийняття рішення сільською радою про затвердження бюджету).

           3.2.17. Програма соціально-економічного розвитку та сільські програми (розміщуються невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів після затвердження на сесії сільської ради).

           3.2.18. Квартальні та річні звіти про виконання показників бюджету об’єднаної територіальної громади та затверджених сільською радою програм (розмішуються не пізніше п’яти робочих днів після прийняття рішення міською радою про затвердження звіту про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади).

           3.2.19. Інформація про комунальні підприємства, установи, організації та заклади, які належать до сфери управління сільської ради:

            - повна назва та місцезнаходження комунального підприємства, установи, організації, закладу;

            - відомості про керівника (прізвище, ім’я та по-батькові, фото, телефон, електронна пошта, місце та час прийому громадян);

            - статут комунального підприємства, установи, організації, закладу

           3.2.20. Інформація про вчинені заходи та відповіді на підтримані на сесії депутатські запити (розміщується не пізніше тридцяти днів з моменту підтримання депутатами депутатського запиту на сесії сільської ради);

           3.2.21. Матеріали генерального плану Потаської сільської ради.

           3.3. Посадова особа апарату виконавчого комітету сільської ради, відповідальна за розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті сільської ради:

           - забезпечує висвітлення основних подій на території Потаської сільської ради;

           - організовує роботу зі створення і розміщення матеріалів та інформації щодо діяльності Потаського сільського голови, депутатів сільської ради, посадових осіб апарату виконавчого комітету сільської ради

              - забезпечує офіційну публікацію прийнятих рішень сільської ради, її виконавчих органів та посадових осіб;

              - здійснює загальне керівництво офіційним веб-сайтом, забезпечує взаємодію з виконавчими органами та посадовими особами сільської ради з метою інформаційного наповнення офіційного веб-сайту;

              - організовує контроль за зверненнями громадян, які надійшли у електронному вигляді через офіційний веб-сайт чи електронною поштою.

           3.4. Виконавчі органи та посадові особи апарату виконавчого комітету сільської ради:

           Здійснюють відбір, формування, передачу матеріалів для розміщення на офіційному веб-сайті, що висвітлюють діяльність структурного підрозділу/посадової особи і стан справ у відповідній сфері;

           надають інформацію про проведені заходи за участю сільського голови ;

           відповідають за своєчасне надання, зміст, актуальність, достовірність та оновлення інформації;

           сприяють отриманню інформації від підвідомчих підприємств, установ, організацій і закладів;

           вносять пропозиції щодо зміни структури офіційного веб-сайту, внесення нових розділів та сервісів;

           надають інформацію про перелік послуг, що надаються комунальними підприємствами, установами, організаціями та закладами, дані про їх керівників, контактну інформацію для здійснення зворотного зв’язку;

3.5. Інформація, яка надається для розміщення на офіційному веб-сайті сільської ради може включати в себе текстові матеріали у форматі .doc,.rtf,.pdf, графічні матеріали у форматі jpg, .pdf, матеріали для завантаження надаються у архівах zipабо rar.

3.6. Керівники виконавчих органів, структурних підрозділів апарату виконавчого комітету, посадові особи апарату виконавчого комітету несуть персональну відповідальність за актуальність, коректність, достовірність, повноту, своєчасне оновлення та якість інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті сільської ради.

 

Секретар сільської ради                                          С.Біда